น้อมนำบุญ #ถวายหนังสือธรรมะ วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา วันถวายเพลิงพระพุทธเจ้าน้อมบุญจากการถวายหนังสือธรรมะ
โครงการปันบุญ ปันสุข ปันปัญญา 99 เล่ม
ในวาระ 151 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ถวายแด่พระอาจารย์อจโล
สำนักสงฆ์อานันทคีรี (สายหลวงปู่ชา) เขาค้อ เพชรบูรณ์
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *