#บุญยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติ #มุ่งตรงสู่พระนิพพานเชิญร่วมถวายปัจจัยเพื่อปิดทองพระพุทธรูปประธาน 3 องค์

#บุญยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติ #มุ่งตรงสู่พระนิพพาน
เชิญร่วมถวายปัจจัยเพื่อปิดทองพระพุทธรูปประธาน 3 องค์
พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระปัทมสัมภวะ หรือท่านคุรุรินโปเช

ประดิษฐาน ณ วัดหลวงแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ที่สงบและศักดิ์สิทธิ์
Ugyuen Phuntsho Choling
สร้างโดยสมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

และขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญ น้อมถวายปัจจัยโดยตรง
แด่สมเด็จริงปูเช่ นังกาปา เทอริง เด็นดุ๊ป
สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ในโอกาสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์

ประทับที่บลูสกาย เขาค้อ เพชรบูรณ์
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ทรงทำวัตรเย็นตามแบบนิกายวัชรยาน
ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมบูชาท่านคุรุรินโปเช

ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อมูลนิธิธรรมดี สาขาสยามสเเควร์
เลขที่ 026-2-25377-7

กรุณาส่งใบ pay-in และชื่อนามสกุล เบอร์โทรที่
มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

ร่วมเดินทางรับเสด็จฯ ส่วนพระองค์
ที่บลูสกาย เขาค้อ เพชรบูรณ์
14-16 สิงหาคม 2565
Line ID https://lin.ee/23srGai
☎️ 092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *