บุญสัมฤทธิ์ผลทันตา … ปฐมกฐินวัดป่าบ้านแดง (ธรรมยุต)อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมบุญสร้างเพดานและปูพื้น พระอุโบสถเอนกประสงค์ และศาลาการเปรียญ วัดป่าบ้านแดง

อุโบสถพระได้ใช้ปฏิบัติศาสนากิจในวันเทศกาลเข้าพรรษา
และศาลาการเปรียญใช้ทำสังฆกรรมใหญ่เป็นปฐมฤกษ์ คือ งานกฐิน
ปัจจัยร่วมบุญที่กัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดีร่วมถวาย

ณ วันที่ 30 ส.ค. 2565
ยอดรวม 324,708 บาท

**ขอเชิญทุกท่านร่วมถวาย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี 2565
1.วัดกู่คำ เชียงใหม่ 15 ต.ค. เททองหล่อพระอุปคุต
ถวายปัจจัย 1.468 ล้านบาท
2.วัดสามัคคีบุญญาราม ลำปาง 16 ต.ค. จุลกฐิน
ปัจจัย 9 ล้านบาท
3.วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จ.ตราด 23 ต.ค.
4.พุทธเจดีย์คีรีเขต ประจวบฯ 29 ต.ค.
5.วัดป่าชลิตา ประจวบฯ 30 ต.ค. จุลกฐิน
6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จันทบุรี เสาร์ 5 พ.ย.
7.วัดป่าสุขใจบางบ่อ 6 พ.ย.
8.วัดป่าห้วยลาด เลย 8 พ.ย.

ร่วมเป็นเจ้าภาพที่
บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ
ไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
เลขที่ 059-284905-9 ผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งชื่อที่อยู่
พร้อมสลิปใบโอนเงิน
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางทอดกฐิน
ติดต่อ LINE DMG

☎️ 092-9561145
สาธุ ? สาธุ ? สาธุ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *