บุญสัมฤทธิ์ผล #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 282 #ปล่อยแมงดาทะเล 200 ตัว #ปล่อยปูดำ ปลูกป่าโกงกาง

ป่าชายเลนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

** ขอบคุณและอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับ **

ปล่อยแมงดาทะเล และปูดำเสร็จ ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช และสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกๆ พระองค์

#เชิญร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 283
#ปล่อยปูหน้าเขียง ถวายเป็นพุทธบูชา
และถวายหลวงปู่พระอุปคุต

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
บริเวณสะพานสราญวิถี หน้าวิหารหลวงปู่อุปคุต
ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 16.30 น.

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
เลขที่ 026-2-37337-3
Facebook มูลนิธิธรรมดี

Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *