บุญสัมฤทธิ์ผล #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 289

#ปล่อยปลาหน้าเขียง หน้าถ้ำติ่ง แม่น้ำโขง
เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
บรรยากาศร่มเย็น เป็นสุข
หลังจากสวดมนต์ นั่งสมาธิ อธิษฐานบารมี
ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระพุทธรูปโบราณ 2,500 องค์
ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญทั้งหมดด้วยกันครับ

ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
*ร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *