บุญสูงสุดในชีวิต ฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

น้อมถวายพระพุทธรูปทองคำปางห้ามสมุทร และ ผอบทองคำบรรจุพระธาตุ หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
ถวายหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสฺโก
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีสมโภชเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต (หลวงปู่บุญเพ็ง)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
ขออนุโมทนาในกุศลจิตกับผู้เป็นเจ้าภาพทองคำ

✨คุณวิรัช – คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล
✨คุณนภารัตน์ คิ้วศุภกร
✨คุณวิรัตน์ – คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
✨ศาสตราจารย์ ดร. เจริญ – อาจารย์มารยาท -อาจารย์ณัฐนรี กระบวนรัตน์ – พญ.พัฒนี ศีตะจิตต์
✨คุณชาตรี – คุณมณีรัตน์ เหล่าวณิชย์วิทย์
✨คุณชนะโชติ – คุณณฐมน สมานวรกิจ
✨คุณชำนาญ – คุณโชติวรรณ เตียรถ์เจริญกุล
✨คุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจา

และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ธนิต แก้วนิยม อาจารย์ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้ออกแบบผอบทองคำ
กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ

ทั้งนี้ เมื่อวาน 23 พ.ค. มูลนิธิธรรมดี นำโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิฯ
และคณะกัลยาณมิตร ผู้ใจบุญ ได้เข้ากราบนมัสการหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสฺโก

Facebook มูลนิธิธรรมดี

Official Line
☎️ 061-4496965

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *