บุญใหญ่สัมฤทธิ์ผล ถวายปัจจัย 1.5 ล้านบาทปฐมฤกษ์ขึ้นองค์พระขาวกลางทะเล ใหญ่ที่สุดในโลก

พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ
วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จ. ตราด

น้อมบุญให้ทุกท่านมีส่วนในบุญนี้ด้วยกัน สาธุ สาธุ สาธุ

ร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 772-2-36292-0

คณะมูลนิธิธรรมดี นำโดยดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
และคณะกัลยาณมิตร
ร่วมพิธีกราบขอขมา แสดงมุทิตาสักการะ หลวงปู่ติ๊ก (พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม)

ในโอกาสมูลนิธิธรรมดีพาคณะศรัทธามาร่วมบุญทอดผ้าป่าถวายปัจจัย รวม 1.5 ล้านบาท

เพื่อร่วมสร้างองค์พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ
ประดิษฐาน ณ วัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด แห่งนี้

และได้ถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา เทียนเเสงจันทร์
พระพุทธรูปธรรมดี ศิลปะสุโขทัย ปางห้ามญาติ

ผ้าไตรครอง 9 ขันธ์ สังฆาฏิสองชั้น เนื้อผ้ามัสลินมงกุฎ

หนังสือตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
หนังสือตามรอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙
หนังสือในหลวงในดวงใจ

พร้อมฟังเทศนาธรรม และรับพร

ทั้งนี้ หลวงปู่ติ๊กได้อธิษฐานจิตแผ่นทอง เงิน นาค ที่จะนำไปหล่อรูปในหลวง ร.๙ ทรงผนวช ถวายแด่หลวงพ่อกัณหาอีกด้วย

ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญทั้งหมดนี้ด้วยกันโดยไม่มีประมาณเทอญ…
สาธุ สาธุ สาธุ
? ? ?

? ? ? ? ?

วัดป่าโรงถ่าน ก่อตั้งขึ้นโดยพระอริยสงฆ์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

สำหรับใช้เป็นที่บำเพ็ญกิจภาวนามุ่งสู่ความหลุดพ้นและอบรมสั่งสอนธรรมแก่ชาวบ้าน

พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ (หลวงตาขาว) เจ้าอาวาสวัดป่าโรงถ่าน ได้เริ่มเข้ามาพัฒนาวัดตั้งแต่ปี 2529

นำชาวบ้านในพื้นที่เกาะช้างและพุทธศาสนิกชนร่วมกันขยายพื้นที่วัด

และบูรณะก่อสร้างเสนาสนะ อันสมควรต่อการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรม ตามกำลังศรัทธา จนวัดเจริญพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 ท่านพระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ (หลวงตาขาว) และพุทธศาสนิกชน ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสได้ร่วมกันสร้างองค์พระ “พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ”

ขนาดหน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 29 เมตร ประดิษฐานบนฐานรองรับขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 45 เมตร

พื้นที่ภายใต้ฐานจะก่อสร้างเป็นศาลา 3 ชั้น เพื่อใช้เป็นศาลาอุโบสถและศาลาเอนกประสงค์
ภายในประดิษฐานรูปหล่อจำลองของพ่อแม่ครูอาจารย์และใช้ในการปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ

ความคืบหน้าล่าสุด การก่อสร้างฐานองค์พระใหญ่แล้วเสร็จ 100% จะทำการขึ้นองค์พระใหญ่ในปี 2565 นี้

ทั้งนี้องค์ต้นแบบ “พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ” มาจากพระประธานในศาลาเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย

ซึ่งท่านพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม (หลวงปู่ติ๊ก) คณะกรรมการวัดป่าห้วยลาดและประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *