บุญใหญ่สัมฤทธิ์ผล ถวายปัจจัย 450,000 บาทประเดิมซื้อเครื่องติดตามคนไข้หนักห้อง ICU 3 เครื่องมอบให้โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

บุญใหญ่สัมฤทธิ์ผล ถวายปัจจัย 450,000 บาท
ประเดิมซื้อเครื่องติดตามคนไข้หนักห้อง ICU 3 เครื่อง
มอบให้โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

น้อมถวายแด่หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล
วัดเขาเจริญธรรม 11 สิงหาคม 2565

พร้อมถวายพระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ

เทียนพรรษาสวนจิตรลดา ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน
เทียนแสงจันทร์ หนังสือชุดตามรอยพระยุคลบาท

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญ
ทอดผ้าป่าเพื่ออุปกรณ์การแพทย์ รพ บึงสามพัน
เพชรบูรณ์

ขอให้ทุกท่านห่างไกลจากโรคภัย ทั้งกายและใจตลอดไปเทอญ

เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่
มูลนิธิธรรมดี เพื่ออุปกรณ์การแพทย์
ไทยพาณิชย์ เลขที่
059-284322-3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *