บุญใหญ่สัมฤทธิ์ผล #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 321

มอบโค 4 ตัว 6 ชีวิต
ให้ครอบครัวนักเรียนประพฤติดี จ. เลย
งบประมาณ 173,000 บาท

โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ร่วมบุญที่ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีมูลนิธิธรรมดี 026-237-3373
** มูลนิธิธรรมดีได้ไถ่ชีวิตโคกระบือ รวม 147 ตัว 172 ชีวิต

กราบอนุโมทนาสาธุ
☎️ 097-2562599
094-4034245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *