ประกาศรายนามกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี

ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา
6 รอบ 72 พรรษา
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567
เวลา 8.15 – 9.15 น

กรุณาแต่งกายสุภาพเสื้อเหลือง กางเกง/กระโปรงสีขาว
สุภาพสตรีสวมกระโปรงยาวหรือผ้าถุงคลุมเข่า
นำเบาะนั่งสมาธิส่วนตัวมา และงดการถ่ายรูปภายในพระอุโบสถ

** เชิญพบกันที่อุโมงค์หน้าพระลานเวลา 8.00 น.
เพื่อเตรียมความพร้อม **

เนื่องจากพื้นที่จำกัด รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น
ท่านที่มีรายชื่อและไม่สามารถมาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
และไม่มาเกินกว่าจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้
ขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งครับ

มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation
☎️ 097-2562599
092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *