ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนกำหนดการนัดหมาย

การร่วมอธิษฐานจิตพระบรมสารีริกธาตุ
ยอดฉัตรอัญมณี ๙ ชั้น ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน
ณ ‘สยามศรีลังกาวชิรสุวรรณภูมิเจดีย์’ เมืองแคนดี้ ศรีลังกา

พุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
7.00 – 7.30 น ศาลหลักเมือง
9.00 – 10.00 น พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

ขอน้อมถวายมหากุศลครั้งนี้เป็นพุทธบูชา
ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา
และแผ่นดินไทยให้มั่นคงสถาพรสืบไป
กรุณาใส่ชุดขาวหรือผ้าไทย สุภาพ

มูลนิธิธรรมดี
Line https://bit.ly/2VaWeV1
☎️ 097-2562599
092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *