#ปล่อยปูหน้าเขียง #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 278ให้ทุกท่านมีส่วนในบุญด้วยกัน โดยไม่มีประมาณ

เหมาปูจากร้านซีฟู้ด 2 ร้านบนเกาะพยาม ระนอง
มาปล่อยหน้าชายหาด @BluSky Kho Payam หลังจากเดินจงกรมยามเช้า

และเชิญทุกท่านร่วมไถ่ชีวิตแม่โคท้อง
#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 279
#ธรรมดีช่วยเพื่อน #ทำบุญ1×3

ตอนนี้ ช่วยชีวิตแม่โคท้องได้แล้ว 7 ตัว รอการช่วยเหลืออีก 5 ตัว

ยอดปัจจัย ณ 10 กันยายน 2565
427,497.78 บาท

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน
รวมถึงท่านที่ไม่ได้ระบุชื่อในนี้ ……

1. คุณกุ๊กและคุณวิรัตน์ 50,000 บาท
2. ครอบครัวจันทร์เจ้าฉาย 50,000 บาท
3. คุณบงกชรัตน์ สวินทร 20,000 บาท
4. คุณสิรินทร์นารถ 10,000 บาท
5. คุณศศิธร จงมั่นคง 10,000 บาท
6. คุณสุทธินาถ วงศ์ตั้งใจ 5,000 บาท
7. คุณไอลดา คุณหมอทิวา 10,000 บาท
8. พี่ไก่ มณีรัตน์ 10,000 บาท
9. คุณจิตรา (พิศาลเฮ้าส์ซิ่ง) 10,000 บาท
10. คุณชาตรี เหล่าวณิชย์วิทย์ 10,000 บาท
11. คุณสุธาทิพย์ พิทักษานนท์กุล 10,000 บาท
12. พี่ตุ๊กพี่ตูน 10,000 บาท

เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ร่วมบุญใหญ่
#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 279
#ธรรมดีช่วยเพื่อน #ทำบุญ1×3

บุญที่ 1 #ไถ่ชีวิตพ่อโคแม่โค 12 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์
เป็นโคท้อง 8 ตัว โคสาว 2 ตัว พ่อโค 2 ตัว รวม 20 ชีวิต
(โคสายพันธุ์ไทย 3 ตัว สายพันธุ์บราห์มัน 9 ตัว)

บุญที่ 2 มอบโคให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู และชาวบ้านในตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานะยากจน จำนวน 11 ครอบครัว

บุญที่ 3 ปัจจัยร่วมบุญไถ่ชีวิตเป็นมหาทานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มูลนิธิธรรมดีนำไปต่อยอดในการส่งต่อแสงสว่างทางปัญญา มอบหนังสือชุดประวัติศาสตร์ตามรอยพระยุคลบาท 590 โรงเรียนทั่วประเทศ
ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251

#ตามรอยพระราชา โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21 โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 กันยายน 2565

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
เลขที่ 026-2-37337-3

และขอเชิญเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน
ร่วมมอบโคให้กับนักเรียนและครอบครัว
ในวันที่ 17 กันยายน กรุณาแจ้งชื่อที่

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *