ผู้ให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตร
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี
และ ร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินไปแล้ว 630 โรงเรียน ทั่วประเทศ
ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในบุญ โดยถ้วนหน้าเทอญ …สาธุ
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตร ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี และ
ร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินไปแล้ว 630 โรงเรียน ทั่วประเทศ
ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในบุญ โดยถ้วนหน้าเทอญ …สาธุ

ร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

Description: ☎️ 092-956-1145 /  Description: ☎️ 098-268-6813
อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *