ผู้ให้ปัญญา…ย่อมได้ปัญญา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
สว่างไสวกว่าแสงอาทิตย์ แสงจันทร์ แสงเทียน และแสงใดๆ

?อนุโมทนาสาธุกับผู้ร่วมบุญให้แสงแห่งปัญญา

สร้างมหาทานบารมี กิจกรรมเติมบุญกับมูลนิธิธรรมดี
เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2567
ยอด #เติมบุญ ณ ปัจจุบัน
1,250 กอง ?คงเหลือ 1,317 กอง
?ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ม.ค. 67 ถวายวัดปทุมวนาราม เพื่อส่งต่อโรงเรียนพระปริยัติ จำนวน 424 เล่ม
?ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 67 มอบให้กรมราชทัณฑ์ 143 แห่ง จำนวน 715 เล่ม
?ครั้งต่อไป?

?ครั้งที่ 3 มอบให้โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ 150 เล่ม
?ครั้งที่ 4 ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี กรุงเทพมหานคร วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 400 เล่ม

เติมบุญ กองละ 100 บาท สมทบทุนร่วมโครงการแสงแห่งปัญญา ส่งต่อหนังสือธรรมะ มอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ,
โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงพยาบาลทั้วประเทศ รวมจำนวน 2567 เล่ม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อประทีปแห่งปัญญา
โดยสามารถโอนเงินตามจิตศรัทธาหรือเป็นเจ้าภาพบริจาคได้ที่
บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่บัญชี 772-2-31154-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดทำโครงการมอบหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง มอบไปกว่า 1,575 โรงเรียน
โครงการแสงสว่างแห่งปัญญา
http://dmgbooks.com/home/?p=1559
โครงการตามรอยพระยุคลบาท
http://dmgbooks.com/home/?p=3251

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ

02 651 9599
080 236 2956
092 956 1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *