พบการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคร้ายยืดอายุให้ยืนยาว อัตราการเสียชีวิตน้อยลง

แพทย์ทั่วโลกตะลึง!
พบการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคร้ายยืดอายุให้ยืนยาว

อัตราการเสียชีวิตน้อยลงงานวิจัยชี้ เพราะมี “ปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม”
เข้ามาช่วยดูแลสวดมนต์ นั่งสมาธิช่วยได้หรือไม่
ติดตามคลิปนี้ครับอย่าลบหลู่ สิ่งที่มองไม่เห็นเป็นอันขาด!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *