พระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธัมมฺธโร ครูบาแจ๋ว พระอาจารย์ทองสุข (พระเรวัติ สุปภาโต) และคณะสงฆ์

เมตตารับบาตรเที่ยงคืน ตักบาตรเพ็ญพุธ ถวายหลวงปู่พระอุปคุต วิหารหลวงปู่ฯ สะพานสราญวิถี อ่าวประจวบคีรีขันธ์ วันเพ็ญพุธแรก ปี 2566 วันที่ 4-5 เมษายน

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 294
ธรรมดีปันสุขให้น้อง ถวายสังฆทานเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น ถวายเป็นพุทธบูชา
และมอบให้กับเด็กๆ 400 คน สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค)
กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *