พระธรรมรัตนเถโร เจ้าอาวาสวัด Nelligala

สถานที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ
และ ‘สยามศรีลังกาวชิรสุวรรณภูมิเจดีย์’ เมืองแคนดี้
ประเทศศรีลังกา
เดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เมตตาถวายการต้อนรับ
พระธรรมรัตนเถโร มีกำหนดการพำนักในประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2566

มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation
กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7
?092-9561145

+4

ความรู้สึกทั้งหมด

223Madusanka Dilshan และ คนอื่นๆ อีก 222 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *