“พระบรมรูปในหลวงที่มูลนิธิธรรมดีอัญเชิญมาถวาย ประเสริฐที่สุด งดงามที่สุด

ดีเลิศที่สุด นั่นคือ พระคุณและพระเมตตา
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ที่ทรงมีต่อคนไทย ผืนแผ่นดินไทย … “
สัมโมทนียกถา #หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการสร้างพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช
ขนาดเท่าองค์จริง หล่อบรอนซ์ สีน้ำผึ้ง น้ำหนัก 160 กก.

พร้อมพระพุทธรูปธรรมดีปางห้ามญาติ
เทียนพรรษาสวนจิตรลดา ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน

น้อมถวายแด่องค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้
สาธุ สาธุ สาธุ

#ปลื้มปิติน้ำตาไหล #บุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์
#ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาและแผ่นดินไทย
#มหามงคลแห่งชีวิต

🙏🙏🙏

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *