พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ

วัดสามัคคีบุญญาราม จังหวัดลำปาง
เมตตาแสดงธรรมและนำปฏิบัติ “จิตที่ฝึกไว้ดีแล้ว นำสุขมาให้”
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม

https://fb.watch/iZizIgvmeu/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *