พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำปฏิบัติภาวนา นั่งสมาธิ 3 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 – 20.00 น
ห้องพิธีการ 1 อาคารเสนาสนะสงฆ์
วัดปทุมวนาราม

เนื่องจากพื้นที่จำกัด รับผู้ปฏิบัติได้เพียง 30 ท่านเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้า
และเป็นผู้มีความเพียรในการปฏิบัติภาวนาได้ครบ 3 ชั่วโมง

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

☎️ 092-9561145 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *