พระเดชพระคุณ พระธรรมาจารย์ ดร. ชินไก โกริรองประธานการจัดประชุมสุดยอดผู้นำพุทธโลกเจ้าอาวาส วัดเนนบุตซูชุ ซัมโปซาน มูริวจูจิ เมืองเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่น เข้าเฝ้าถวายพระพร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
ในนามผู้แทนประมุขสงฆ์ 51 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก

ในการนี้ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี
เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชน ปวงชนชาวไทยเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วันที่ 22 มิถุนายน 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *