พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการรับมอบของอุปโภคบริโภค เพื่อใส่ในถุงยังชีพ

‘ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด’
จาก ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี
คุณประเสริฐ จิรคุณสมบัติ กรรมการ
คุณสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ
คุณวิจักษณ์ สองจันทร์
ดร. ศักดิ์ชัย เตชะเวช ผู้ว่าการภาค สโมสรไลออนส์
คุณฐานิตพัฒน์ (เสวก) สงเคราะห์
คุณศศกร แผ่ดิลกกุล
คุณสมศักดิ์ ภัทรแสงไทย
คุณนงเยาว์ ภัทรแสงไทย
และเครือข่ายบุญ
โดยได้จัดส่งของอุปโภคบริโภคสำหรับ 2000 ชุดแรก และจะนำส่งอีก 2000 ชุด เพื่อลำเลียงไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในเขตชายแดนทั่วประเทศ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า
กองบัญชาการ กองทัพภาคที่หนึ่ง
ตารางการแจก
https://bit.ly/3hCDU3A
เชิญทุกท่านร่วมสมทบกองบุญ ได้ที่
บัญชีมูลนิธิธรรมดี
กสิกรไทย
026-2-37337-3
092-9561145
มูลนิธิธรรมดี

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *