พิธีมหามงคล พระอาทิตย์ทรงกลด
งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ดินแดนยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ กาญจนบุรี

มูลนิธิธรรมดี โดยดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และคณะกัลยาณมิตร

ได้มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท หนังสือประวัติศาสตร์ของบูรพกษัตริย์ไทย

เข้าห้องสมุด 30 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์แก่นักเรียน

มูลค่ารวม 456,840 บาท

โดยมี นายกชาตรี เนียมหอม

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

อาจารย์ดวงฤดี สมจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เป็นตัวเเทนรับมอบ

=========================

โดย ณ ตอนนี้ มูลนิธิธรรมดี

มอบไปแล้วกว่า 267 โรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 4,065,876 บาท

ข้อมูลการมอบหนังสือ

http://dmgbooks.com/home/?p=3251

ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดทำโครงการมอบหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง มอบไปกว่า 1,026 โรงเรียน

เพิ่มเติม http://dmgbooks.com/home/?p=1559

=========================

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการเห็นสังคมไทยดีขึ้น

พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ด้านการศึกษา

ร่วมส่งต่อปัญญา และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่านแก่น้องๆ เยาวชนไทยทั่วประเทศ

โดยการร่วมสนับสนุนโครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2565

แก่ 590 โรงเรียนๆ ละ 15,228 บาท

ยอดรวม 8,984,520 บาท (8.98 ล้านบาท)

โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมบุญ 5.9 ล้านบาท

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อประทีปแห่งปัญญา ตามจิตศรัทธา

🌟เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี

เลขที่ 772-2-31154-4

กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

กราบอนุโมทนาสาธุ

02 651 9599

092 956 1145

ติดต่อที่ https://lin.ee/23srGai

ติดตามข่าวสารงานบุญ

Official Line มูลนิธิธรรมดี

https://bit.ly/3y1qfLI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *