#มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำพุทธศักราช 2565 วัดที่ 7 วัดป่าสุขใจ บางบ่อ สมุทรปราการ

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตตฺโต
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

7.30 ใส่บาตรพระสงฆ์
8.30 ถวายจังหัน
10.00 พิธีทอดกฐิน

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพที่
บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
เลขที่ 059-284905-9

รับใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาส่งชื่อที่อยู่ พร้อมสลิปใบโอนเงิน
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *