มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2565 แห่งที่ 8 ณ วัดป่าห้วยลาด สัมฤทธิ์ผลเรียบร้อย ยอดปัจจัย 10,009,588 บาท

สรุปมหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2565 ทั้งหมด 8 แห่ง ยอดปัจจัย 31,047,413.25 บาท
บัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
ไทยพาณิชย์ 059-284905-9

1 วัดกู่คำ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ **เททองหล่อหลวงปู่พระอุปคุต
ยอดปัจจัย 1,468,890 บาท

2 จุลกฐิน วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปาง
ยอดปัจจัย 9,000,000 บาท

3 วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จ.ตราด **สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ยอดปัจจัย 6,055,900 บาท

4 ผ้าป่า สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยอด 490,000 บาท

5 จุลกฐิน วัดป่าชลิตานุสรณ์ หุบชะนี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยอด 1,724,295.25 บาท

6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ.จันทบุรี
ยอด 1,700,000 บาท

7 วัดป่าสุขใจบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ยอด 600,000 บาท

8 วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย **ประเพณีลอยกระทง ปล่อยโคมลอย 10,000 ดวง
ยอด 10,009,588 บาท

ขอให้ทุกท่านมีส่วนในมหากุศลทั้งหมดด้วยกันโดยไม่มีประมาณเทอญ … สาธุ ?
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *