มหากฐิน มูลนิธิธรรมดี 2566

#ประวัติความเป็นมาของการทอดกฐิน ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นภิกษุชาวเมืองปาฐา 30 รูป ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์หลังออกพรรษาแล้ว
ณ เชตุวันวนาราม กรุงสาวัตถี ล้วนครองจีวรที่เก่าและขาด

จึงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับผ้ากฐินได้ในช่วงหลังจากออกพรรษาไปแล้วหนึ่งเดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ตั้งแต่นั้นมาตราบจนทุกวันนี้
การทอดกฐิน เป็นการทำบุญที่แปลกกว่าการทำบุญอื่น เนื่องจาก

1. การทอดกฐินจำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานอย่างเดียวเท่านั้น คือ จะเจาะจงถวายพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้ กฐินจึงเป็นของกลางในหมู่สงฆ์
ซึ่งจะมีมติสงฆ์ให้พระที่อยู่พรรษาครบ 3 เดือน และเป็นผู้ที่ฉลาดในพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติดีและมีความเพียรอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ครองผ้ากฐิน
2. การทอดกฐินจำกัดเวลา คือ ต้องถวายในเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ออกพรรษา
3. การทอดกฐินจำกัดงาน คือ พระที่รับต้องตัดเย็บและครองให้เสร็จภายในวันนั้น
4. การทอดกฐินจำกัดของถวาย คือ หมายถึงองค์กฐิน คือผ้าที่จะตัดเย็บเป็นจีวรหรือวัสดุในการผลิตเป็นผ้า ส่วนสิ่งอื่นนอกจากนี้เรียกว่า บริวารกฐิน
5. การทอดกฐินจำกัดผู้รับ คือ ผู้รับจะต้องเป็นพระที่จำพรรษาวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาและวัดนั้นจะต้องมีภิกษุไม่น้อยกว่า 5 รูป และต้องรับกฐินโดยพร้อมเพรียงกัน
6. การทอดกฐินจำกัดคราว คือ วัดหนึ่งจะรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

เชิญทุกท่านร่วมเดินทางถวาย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี 2566
กับมูลนิธิธรรมดี และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ตามกำหนดการดังนี้

🌟ทริป #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี สุดภาคตะวันออก วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้างร่วมบุญสร้างพระขาวกลางทะเลใหญ่ที่สุดในโลก
📌วันศุกร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
Early Bird 15,990 บาท

#มูลนิธิธรรมดี จัดรถเดินทาง
🌟ร่วมทอดกฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองเเสง)
📌เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
🔥 ราคา 1,000 บาท

#มูลนิธิธรรมดี จัดรถเดินทางพร้อมที่พัก
🌟ร่วมทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต และทอดจุลกฐิน วัดป่าชลิตานุสรณ์ ประจวบคีรีขันธ์
📌วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
🔥 ราคา 4,900 บาท พักเดี่ยว +1,000 บาท

ทริปสะสมบุญ ห้ามพลาด‼️
🌟 ทริป #มหากฐินสามัคคีตติยาภาคี วัดป่าห้วยลาด
ประเพณีลอยกระทง ปล่อยโคมลอย แห่ผ้าขาวยาวที่สุดในโลก
นั่งสมาธิในถ้ำ วัดป่าผาหวาย (ห้วยหอม)
📌วันอาทิตย์ที่ 26 – วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 (3 วัน 2 คืน)
🔥Early Bird 21,900 บาท
(ปกติ 24,900 บาท) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
เลขที่ 059-284905-9
ผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งชื่อที่อยู่

พร้อมสลิปใบโอนเงิน ได้ที่ (LINE messenger) @dfoundation
สนใจร่วมเดินทาง

สำรองที่นั่งได้ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หรือโทร. 02-651-9599
📱099-625-5289
📱098-268-6813
📱092-956-1145

หรือ แอดไลน์ (LINE messenger) @dmgbooks

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *