มหากุศลวันสงกรานต์ 14 เมษายน

ครั้งแรก สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
กราบหลวงปู่ทวด 3 ปาง ที่เดียวในประเทศไทย
สร้างพระมหาธาตุเจดีย์พัทลุง
ท่านที่ร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไป รับเหรียญหลวงปู่ทวด

ปางชนะมาร
* และเชิญร่วมเขียนชื่อสกุลตนเองและบุพการีในแผ่นทอง
ที่จะรวบรวมไว้ในเสาเอกของพระมหาธาตุเจดีย์

เชิญเขียนที่สำนักงานมูลนิธิธรรมดี
ร่วมบุญที่กรุงไทย
มูลนิธิธรรมดี 691-0-22009-9
Line @dfoundation
*ร่วมเดินทางกราบหลวงปู่ทวด
ตามรอยพระเจ้าตาก
14-17 เมษายน

โปรแกรม https://bit.ly/3lRAocm
ติดต่อ LINE @dmgbooks
?098-268-6813
?099-625-5289

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *