มหากุศล พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราช และถวายพระพุทธรูปประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ เขมาภิรโต (หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต) วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู
หลวงพ่ออินทร์ถวาย เป็นประธาน พร้อมคณะสงฆ์ 89 รูป ชมประวัติวัดถ้ำฯ ความผูกพันระหว่าง พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อนุโมทนากับการปล่อยปลาบึก 99 ตัว
ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ ในพระราชดำริ ขอให้ทุกดวงจิตในสามแดนโลกธาตุ ได้มีส่วนในบุญยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันโดยไม่มีประมาณเทอญมูลนิธิธรรมดี
https://youtu.be/yv4nnHups5I