ข่าวมงคล … หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณโณ ศิษย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่เหลี่ยม สิริอายุ 79 ปี พรรษา 58 เมตตาเดินทางจากจังหวัดเลย พร้อมคณะสงฆ์รวม 5 รูป ฉันเพล แสดงธรรม และรับถวายหนังสือธรรมะชุด ในวาระ 151 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ณ สำนักงานมูลนิธิธรรมดี วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น เรียนเชิญผู้ร่วมบุญในโครงการปันสุข ปันบุญ ปันปัญญา ร่วมถวายหนังสือธรรมะ 99 เล่ม ซึ่งเป็นวัดที่ 7 จาก 99 วัด
ติดต่อ 0929561145, 0982686813, 0868842449
สาธุ 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *