#มหาทานบารมี ครั้งที่ 324 สัมฤทธิ์ผล

แจกถุงยังชีพ ผ้าห่ม อาหารแห้ง ให้ชาวอินเดีย 500 ครอบครัว พร้อมถวายผ้าป่า วัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์
ประเทศอินเดีย รวมปัจจุบัน 27,500 ครอบครัวในประเทศไทย อินเดีย และศรีลังกา

ครั้งต่อไป เชิญทุกท่านร่วม #มหาทานบารมี ครั้งที่ 325 #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อย #ปลาหน้าเขียง ลงแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373
Official Line @dfoundation
?092-956-1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *