#มหาทานบารมี ครั้งที่ 325 สัมฤทธิ์ผล

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อย #ปลาหน้าเขียง

ลงแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

#มหาทานบารมี ครั้งที่ 324

แจกถุงยังชีพ ผ้าห่ม อาหารแห้ง ให้ชาวอินเดีย 500 ครอบครัว พร้อมถวายผ้าป่า วัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์

ประเทศอินเดีย รวมปัจจุบัน 27,500 ครอบครัวในประเทศไทย อินเดีย และศรีลังกา

เชิญร่วม #มหาทานบารมี ครั้งที่ 326

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อย #ปลาหน้าเขียง

#ปลานิลจิตรลดา ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน

เขาค้อ เพชรบูรณ์

21 ธันวาคม 2566

ร่วมบุญที่กสิกรไทย

มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373

Official Line @dfoundation

📱092-956-1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *