#มหาบุญบารมี#มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2565 โอกาสสุดท้าย วัดสุดท้าย วัดที่ 8

วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย
อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญ
ถวายกฐิน 7 วัดแรก
ยอดปัจจัย 21 ล้านบาท

ร่วมบุญถวายกฐินวัดป่าห้วยลาด
ที่ไทยพาณิชย์
มูลนิธิธรรมดี
059-284905-9
รับใบอนุโมทนาบัตร

มหากฐิน ประเพณีลอยกระทง
วัดป่าห้วยลาด
ร่วมแห่ผ้ากฐินยาว 999 เมตร
ใส่บาตรพระป่า 200 รูป
ลอยกระทง ปล่อยโคมลอย 10,000 โคม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *