มหาบุญแห่งการหลอมรวมดวงจิตอันบริสุทธิ์ให้เป็นหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
พ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐาน พร้อมศรัทธาสาธุชน แน่นขนัด
วัดป่าสุขใจ ชะอม ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน และขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่าน
ที่ร่วมบุญผ่านมูลนิธิธรรมดี  ยอดปัจจัยน้อมถวาย 380,000 บาท  
ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยกันโดยไม่มีประมาณ
ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมดีได้ออกโรงทานแจก บลูเบอรี่และเต้าฮวยฟุตสลัดซึ่งอร่อยมาก และหมดลงอย่างรวดเร็ว
ได้ถวายชุดหนังสือตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
แด่พ่อแม่ครูอาจารย์ จำนวน 60 ชุด

Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *