มหามงคลแห่งชีวิต …… กราบสักการะพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช “ภูมิพโลภิกขุ”

มหามงคลแห่งชีวิต ……
กราบสักการะพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช “ภูมิพโลภิกขุ”

เนื้อบรอนซ์ ผลงานของ อจ. วัชระ ประยูรคำ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พค 9.00 – 17.00 น.
สำนักงานมูลนิธิธรรมดี
ก่อนอัญเชิญขึ้นไปที่ วัดดอยหลวงปู่หลวง ลำปาง
พิธีฉลองพระอุโบสถ โดยหลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล
และพระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ
จำกัดจำนวน ครั้งละไม่เกิน 5 ท่าน
เพื่อรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19
ติดต่อ 090-910-2322
Official Line มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *