มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพตั้งกองกฐินรวม 18 วัด ถวายแด่พระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธัมมธโร ครูบาแจ๋ว วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร

#คติธรรม #พระธัมมธโรครูบาแจ๋ว

?ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ บุคคลผู้ให้ทานเป็นปกติย่อมผูกมิตรเอาไว้ได้?

?ผู้มีทรัพย์แล้วใช้เป็น
ทรัพย์ย่อมอุปการะให้ตนได้ความสุข
ทำพวกพ้องบริวารให้เป็นสุข
ทั้งเป็นทางบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอย่างไพศาล
เพราะสังคมส่วนใหญ่ มักขาดทรัพย์
ผู้มีทรัพย์และใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก
ย่อมเป็นผู้ลุประโยชน์ตนอย่างอลังการ

?ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ
คนหมู่มากย่อมพอใจคบหา
เป็นผู้แกล้วกล้า อาจหาญในชุมนุมชน
ชื่อเสียงหอมจำรุงฟุ้งงาม
ได้ความบันเทิงในโลกนี้
และบังเกิดได้ในสุคติโลกสวรรค์

?การมีทรัพย์และการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์
จึงเป็นสิริมงคลประการหนึ่ง

?ผู้ขยันการงาน ไม่ประมาท รู้จักจัดการ เลี้ยงชีพตนด้วย
บำรุงผู้มีพระคุณ แบ่งปันบำรุงสมณพราหมณ์ผู้ทรงอธิคุณ
ชื่อว่าเป็นผู้รักษาทรัพย์เอาไว้ได้

มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพตั้งกองกฐินรวม 18 วัด
ถวายแด่พระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธัมมธโร ครูบาแจ๋ว
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร
ในวาระแสดงธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ 4
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
ยอดรวม 341,900 บาท

1.กองกฐินถวาย วันที่ 19 ต.ค. จำนวน 18 กอง ทั้งหมด 270,000 บาท
2.ผ้าไตรสีพระราชนิยม 8 ผืน ผ้าขาวซันฟอไรซ์ 9 ผืน รวม 40,500 บาท
3.ปัจจัยถวายอาจริยบูชา 31,400 บาท
รายนามเจ้าภาพถวายผ้าป่าตั้งกองกฐิน 18 วัดๆ ละ 15,000 บาท
พร้อมผ้าไตรครอง 1 ผืน
1.คุณหมอทิวา-คุณไอลดา 1 กอง 15,000 บาท
2.ครอบครัวจันทร์เจ้าฉาย 3 กอง 45,000 บาท
3.คุณธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณ 1 กอง 15,000 บาท
4. คุณธนัญธร ปัญเจียง 2 กอง 30,000 บาท
5. คุณจรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์ อุทิศ​บุญ​ให้
คุณ​พ่อ​เกษม​ สม​ศิริ​พาณิชย์​ 1 กอง 15,000 บาท
6. (ไม่ประสงค์ออกนาม) 3 กอง 45,000 บาท
7.คุณป้อม 1 กอง 15,000 บาท
8. คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร 1กอง 15,000 บาท
9.คุณดารา บุญต่อ และครอบครัว 1กอง 15,000 บาท
10.คุณศศิธร จงมั่นคง 1 กอง 15,000 บาท
11. คุณธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณ 2 กอง 30,000 บาท (เพิ่ม)
12. คุณดวงพร มั่นสินธร 1 กอง 15,000 บาท

#ร่วมบุญที่กสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี
026-2-253777
รับใบอนุโมทนาบัตร
Official Line

ชมคลิป https://youtu.be/VqkhKYl5ksE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *