มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพตั้งกองกฐินรวม 18 วัด ถวายแด่พระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธัมมธโร ครูบาแจ๋ว วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร

#คติธรรม #พระธัมมธโรครูบาแจ๋ว

🔸ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ บุคคลผู้ให้ทานเป็นปกติย่อมผูกมิตรเอาไว้ได้🔸

🔹ผู้มีทรัพย์แล้วใช้เป็น
ทรัพย์ย่อมอุปการะให้ตนได้ความสุข
ทำพวกพ้องบริวารให้เป็นสุข
ทั้งเป็นทางบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอย่างไพศาล
เพราะสังคมส่วนใหญ่ มักขาดทรัพย์
ผู้มีทรัพย์และใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก
ย่อมเป็นผู้ลุประโยชน์ตนอย่างอลังการ

🔹ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ
คนหมู่มากย่อมพอใจคบหา
เป็นผู้แกล้วกล้า อาจหาญในชุมนุมชน
ชื่อเสียงหอมจำรุงฟุ้งงาม
ได้ความบันเทิงในโลกนี้
และบังเกิดได้ในสุคติโลกสวรรค์

🔹การมีทรัพย์และการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์
จึงเป็นสิริมงคลประการหนึ่ง

🔹ผู้ขยันการงาน ไม่ประมาท รู้จักจัดการ เลี้ยงชีพตนด้วย
บำรุงผู้มีพระคุณ แบ่งปันบำรุงสมณพราหมณ์ผู้ทรงอธิคุณ
ชื่อว่าเป็นผู้รักษาทรัพย์เอาไว้ได้

มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพตั้งกองกฐินรวม 18 วัด
ถวายแด่พระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธัมมธโร ครูบาแจ๋ว
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร
ในวาระแสดงธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ 4
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
ยอดรวม 341,900 บาท

1.กองกฐินถวาย วันที่ 19 ต.ค. จำนวน 18 กอง ทั้งหมด 270,000 บาท
2.ผ้าไตรสีพระราชนิยม 8 ผืน ผ้าขาวซันฟอไรซ์ 9 ผืน รวม 40,500 บาท
3.ปัจจัยถวายอาจริยบูชา 31,400 บาท
รายนามเจ้าภาพถวายผ้าป่าตั้งกองกฐิน 18 วัดๆ ละ 15,000 บาท
พร้อมผ้าไตรครอง 1 ผืน
1.คุณหมอทิวา-คุณไอลดา 1 กอง 15,000 บาท
2.ครอบครัวจันทร์เจ้าฉาย 3 กอง 45,000 บาท
3.คุณธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณ 1 กอง 15,000 บาท
4. คุณธนัญธร ปัญเจียง 2 กอง 30,000 บาท
5. คุณจรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์ อุทิศ​บุญ​ให้
คุณ​พ่อ​เกษม​ สม​ศิริ​พาณิชย์​ 1 กอง 15,000 บาท
6. (ไม่ประสงค์ออกนาม) 3 กอง 45,000 บาท
7.คุณป้อม 1 กอง 15,000 บาท
8. คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร 1กอง 15,000 บาท
9.คุณดารา บุญต่อ และครอบครัว 1กอง 15,000 บาท
10.คุณศศิธร จงมั่นคง 1 กอง 15,000 บาท
11. คุณธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณ 2 กอง 30,000 บาท (เพิ่ม)
12. คุณดวงพร มั่นสินธร 1 กอง 15,000 บาท

#ร่วมบุญที่กสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี
026-2-253777
รับใบอนุโมทนาบัตร
Official Line

ชมคลิป https://youtu.be/VqkhKYl5ksE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *