มูลนิธิธรรมดีเชิญทุกท่าน

น้อมกราบส่งร่มโพธิ์ธรรมกรรมฐานแห่งล้านนา สู่พระอนุปาทิเสสนิพพาน
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ถวายแด่หลวงปู่กวง โกสโล
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
วัดป่านาบุญ เชียงใหม่

“..จิตที่ฝึกดีแล้ว มีเพียงหนึ่งเดียว ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาย เป็นเหมือนกัน ถ้าฝึกดีแล้ว จะเหลือเพียงหนึ่งเดียว..”
– โอวาทธรรทคำสอนหลวงปู่กวง โกสโล –

หลวงปู่กวง โกสโล ท่านเป็นพระเถระผู้มีบารมีธรรม มีปัญญาอันชาญฉลาด พาตนเองพ้นทุกข์วัฏฏะ ดุจแสงสว่างอันเกรียงไกร ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระบรมศาสดา สมควรแก่การกราบสักการะองค์หนึ่ง

ทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมบุญตามจิตศรัทธา
โดยโอนเงินร่วมบุญที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อมูลนิธิธรรมดี
สาขาสยามสเเควร์ เลขที่ 026-2-25377-7

สนใจร่วมเดินทาง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-651-9599
📱098-268-6813
📱092-956-1145
หรือ แอดไลน์ @dmgbooks

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *