มูลนิธิธรรมดีเชิญทุกท่านร่วม #มหาทานบารมี ครั้งที่ 332

สร้าง #หลังคาคลุมบันไดอาคารเรียน และ
#หลังคาคลุมเครื่องกรองน้ำตู้กดน้ำดื่มทำความเย็น

เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จังหวัดอุทัยธานี

เนื่องด้วย อาคารโรงเรียนเป็นอาคารไม้ ขาดงบประมาณในการทำหลังคาคลุมบันได
ช่วงฤดูฝน นักเรียนอาจได้รับอันตราย
จากพื้นที่เปียกแฉะ อีกทั้ง เครื่องกรองน้ำตู้กดน้ำดื่มทำความเย็น
บริเวณโรงอาหารที่นักเรียนใช้บริโภคน้ำ เช่นกัน ทางโรงเรียน

จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบุญสนับสนุนซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ดังกล่าว
งบประมาณในการจัดสร้าง 25,000 บาท

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จ.อุทัยธานี
ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และการทำกิจกรรมต่างๆ
เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีความสุข

#ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 36 จ.อุทัยธานี
วันที่ 20-21 มกราคม 67

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373

Official Line @dfoundation
094-403-4245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *