มูลนิธิธรรมดีเชิญร่วมถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา

วันศุกร์ที 23 กรกฎาคม 13.30 น
มูลนิธิธรรมดีเชิญร่วมถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา
พระพุทธรูปปางสมาธิ 9 นิ้ว ศิลปะสุโขทัย สัญลักษณ์โลกุตรธรรม (มูลนิธิธรรมดี)
ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือธรรมะชุดละ 99 เล่มถวาย 10 วัด
หนังสือชุดแสงแห่งปัญญาแก่ 10 โรงเรียน
โดยพระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมฯ เมตตาเป็นประธาน
พร้อมพระเถระ 5 รูป
ณ ศาลาพระราชศรัทธา

จำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี
☎️ 092-9561145
Official Line มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI
ร่วมบุญตามศรัทธาที่ กสิกรไทยบัญชี
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7
สาธุ 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published.