มูลนิธิธรรมดีเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนชาวไทย

ถวายพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร
ถวายพระเจดีย์แก้ว 2 องค์ ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ
และพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า
โดยสมเด็จพระสังฆนายกแห่งศรีลังกา นิกายอมรปุระ
และนิกายรามัญ เป็นองค์แทนพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกา
รับประเคนพระเจดีย์แก้ว เพื่ิออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ Kurugala
วัดโบราณอายุสองพันกว่าปี เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
ชาวศรีลังกาได้กราบสักการะ เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ปี 2567

เชิญร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7

Facebook มูลนิธิธรรมดี
ติดต่อ Line @dfoundation
📱 094-403-4245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *