มูลนิธิธรรมดี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ขอให้ทุกดวงจิตได้เสวยสุคติภูมิ และมีส่วนในบุญกุศลทั้งปวงด้วยเทอญ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *