มูลนิธิธรรมดี ทำบุญฉลองสิริอายุวัฒนะ 80 ปี คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย

ทำบุญฉลองสิริอายุวัฒนะ 80 ปี คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย
ถวายพระพุทธรูปธรรมดีปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย ผ้าไตรจีวรหนังสือตามรอยพระยุคลบาท
พระพุทธเจ้าหลวงชุดยาฟ้าทะลายโจร และภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณรวัดปทุมวนาราม
พากัลยาณมิตรเดินชมสวนป่าศาลาพระราชศรัทธาพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
วันที่ 25 เมษายน 2565
ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญทั้งหมดด้วยกันสาธุ 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *