มูลนิธิธรรมดี น้อมถวายถุงยังชีพสำหรับ 100 ครัวเรือน

มูลนิธิธรรมดี น้อมถวายถุงยังชีพสำหรับ 100 ครัวเรือน
แด่ พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดตระพังทอง
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

โดย อ.ส.ม. และผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนมอบให้ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 4 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมดีได้มอบถุงยังชีพรวม 14,818 ครัวเรือนทั่วประเทศ
ในนามกองบุญ ก้าวเดินร่วมใจ พ้นภัยโควิด
รวมพลังจิตอาสา พลังแห่งหัวใจพระโพธิสัตว์
จากคนไทยทุกหมู่เหล่าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาบริจาคทรัพย์
สละแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือพี่น้องไทย
#คนไทยไม่ทิ้งกัน!

เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย
เลขที่ 026-2-38513-4
บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อร่วมบุญสาธารณประโยชน์
☎️ 061-449-6965

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *