มูลนิธิธรรมดี น้อมนำบุญ #มหาทานบารมี ครั้งที่ 332

#ตามรอยครั้งที่ 36 จ.อุทัยธานี
สร้างหลังคาคลุมบันไดอาคารเรียนและ
หลังคาคลุมเครื่องกรองน้ำ
ตู้กดน้ำดื่มทำความเย็น
ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จ.อุทัยธานี
?? เสร็จเรียบร้อยแล้ว
น้องได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความปลอดภัยและมีความสุข ❤️
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญทั้งหมดนี้ด้วยกัน
โดยไม่มีประมาณเทอญ…สาธุ

?เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
#มหาทานบารมี ครั้งที่ 337
มอบทุนการศึกษา
อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน และเสื้อกีฬา
น้องๆ นักเรียนที่มาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และพระราชาในนิทาน

#ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 38
วันที่ 30-31 มีนาคม 2567
ณ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
(sparkle)๙ ตามรอย โครงการตามพระราชดำริ
..แห่งแรกของ จ.ระยอง

เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373

กราบอนุโมทนาสาธุ
☎️ 097-2562599
094-4034245

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *