ยังพอมี (ไม่กี่องค์) สำหรับผู้มีบุญสัมพันธ์กับองค์ท้าวเวสสุวรรณ สิ่งใดเป็นกุศล สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์ …

บูชาท้าวเวสสุวรรณ หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ด้านทิศเหนือและมีหน้าที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนามีความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งเป็นเทพแห่งทรัพย์ โชคลาภและความร่ำรวยที่ผมบูชาคือ ท้าวเวสสุวรรณ ปางพระพุทธเจ้าปกเกศของวัดป่าภูก้อน สร้างโดยคุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ อ่านบทความไทยรัฐ >> https://bit.ly/3LL2IVAจากประสบการณ์ตรงของตัวเอง คือศักดิ์สิทธิ์มากอธิษฐานจิต 2 วัน สัมฤทธิ์ผลทันทีแต่ห้ามเชื่อ ห้ามคล้อยตามให้พิสูจน์ด้วยตัวเอง!
วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณการบูชาท้าวเวสสุวรรณ
ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยจุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ
ระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ แล้วภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต
นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ
สวดแบบย่อ (นะโม 3 จบ)เวสสะ พุสะ มหาลาโภ นะโมพุทธายะ (9 จบ)
ท่านที่ต้องการบูชาท้าวเวสสุวรรณ ปางพระพุทธเจ้าปกเกศวัดป่าภูก้อน
งดงามและศักดิ์สิทธิ์มากมี
ขนาดหล่อทองเหลือง สูง 21 นิ้วหล่อทองแดงลงดำปัดเงา
สูง 3 นิ้ว และ 1.5 นิ้วและแบบล็อคเก็ตห้อยคอ ชุบทอง และทูโทน ทองนาค
เหลือจำนวนไม่มาก
ติดต่อ Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Linehttps://bit.ly/3y1qfLI
โทร 061-4496965 097-2562599

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *