ระฆังยักษ์และฆ้อง ถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre

มูลนิธิธรรมดี ร่วมน้อมบุญสร้าง ระฆังยักษ์และฆ้อง ถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre
เสร็จ เรียบร้อยเตรียมส่งจากอุบล มากรุงเทพฯ ก่อนจัดส่งทางเรือไปถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre
เมืองแคนดี้ ศรีลังกา ให้ทันการสมโภชพระเจดีย์ทองคำ บรรจุพระบรมเกศาธาตุ  วันที่ 28 มีนาคม 2563
บนระฆังสลัก ภาษาไทยและอังกฤษ  ข้อความดังนี้  
“ฉลองความสัมพันธ์ 700 ปีทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ระหว่างไทย – ศรีลังกา

Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *