รู้เพียงหนึ่ง ย่อมรู้ทั้งหมดเห็นเพียงหนึ่ง ย่อมเห็นทั้งหมด …

แม้นท้องฟ้าจักล่มลงมา พร้อมจันทราและดวงดารา
พื้นพสุธาถล่มทลาย พร้อมขุนเขาและนครา
เวิ้งอวกาศเบื้องนอก แปรเปลี่ยนรูปลักษณ์
แต่เจ้าจงอย่าได้เอ่ย มิจฉาวาจา …

ท่านพักชก รินโปเช ผู้สืบทอดสายธรรม
‘ขุมทรัพย์อันปราณีต’ แห่งนิกายญิงมาของพุทธศาสนาสายทิเบต
เป็นวัชราจารย์แห่งอารามหลายแห่งที่กาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล
โดยมีท่านคุรุรินโปเช ผู้ทรงเป็นต้นสายแห่งวัชรยาน
เป็นครูบาอาจารย์สำคัญ

ในโอกาสที่ท่านมาเมืองไทย มูลนิธิธรรมดีและกัลยาณมิตร
ได้มีโอกาสเข้ากราบฟังธรรมอันเป็นประโยชน์ แยบคาย
ลึกซึ้ง แต่เรียบง่าย

ท่านเน้นให้ทุกคนปฏิบัติสมาธิ เดินจงกรม ในชีวิตประจำวัน
ในทุกรูปแบบ ทั้งหลับตาและลืมตา ด้วยความเมตตากรุณา

โดยให้หันกลับมาดูจิตอยู่อย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดการตื่นรู้อยู่เสมอ โดยสิ่งสำคัญคือ ‘กำลังใจ’
ที่จะถอดถอนอัตตาตัวตน และทำเพื่อสรรพสัตว์
และทุกดวงจิตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ

ตามรอยพระโพธิสัตว์ และคำสอนว่าด้วยหัวใจของการปฏิบัติภาวนา In the Footsteps of Bodhisattvas

ในโอกาสนี้ มูลนิธิธรรมดีและกัลยาณมิตร
ได้น้อมถวายปัจจัยเพื่อดูแลสามเณร 130 รูปที่วัดกาญิง เชดรุบลิง เมืองกาฐมัณฑุ จำนวน 101,700 บาท (US$ 2,750)

ขอให้ทุกดวงจิตในสามแดนโลกธาตุได้มีส่วนร่วมในปัจจัยแห่งมหากุศลและจิตครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันเทอญ

สาธุ 🙏 สาธุ 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *