รู้แล้วอึ้ง! มีโรคระบาดร้ายแรงทุกร้อยปี

 
https://youtu.be/XQFVOHFGLUo

รู้แล้วอึ้ง!
มีโรคระบาดร้ายแรงทุกร้อยปีในแผ่นดินสยามแต่ละรอบกินเวลากี่ปี
คร่าชีวิตคนเท่าไร รักษากันอย่างไรเราจะหาทางออกจากโรคเหล่านี้ได้อย่างไร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *