ร่วมส่งต่อปัญญา และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่านแก่น้องๆ เยาวชนไทยทั่วประเทศ

พิธีมหามงคล พระอาทิตย์ทรงกลด
งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ดินแดนยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ กาญจนบุรี

มูลนิธิธรรมดี โดยดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และคณะกัลยาณมิตร
ได้มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท หนังสือประวัติศาสตร์ของบูรพกษัตริย์ไทย

เข้าห้องสมุด 30 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์แก่นักเรียน

มูลค่ารวม 456,840 บาท

โดยมี นายกชาตรี เนียมหอม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

อาจารย์ดวงฤดี สมจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เป็นตัวเเทนรับมอบ

=========================
โดย ณ ตอนนี้ มูลนิธิธรรมดี
มอบไปแล้วกว่า 267 โรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 4,065,876 บาท

ข้อมูลการมอบหนังสือ
http://dmgbooks.com/home/?p=3251

ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดทำโครงการมอบหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง มอบไปกว่า 1,026 โรงเรียน
เพิ่มเติม http://dmgbooks.com/home/?p=1559

=========================
หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการเห็นสังคมไทยดีขึ้น
พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ด้านการศึกษา

ร่วมส่งต่อปัญญา และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่านแก่น้องๆ เยาวชนไทยทั่วประเทศ

โดยการร่วมสนับสนุนโครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2565

แก่ 590 โรงเรียนๆ ละ 15,228 บาท
ยอดรวม 8,984,520 บาท (8.98 ล้านบาท)
โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมบุญ 5.9 ล้านบาท

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อประทีปแห่งปัญญา ตามจิตศรัทธา
?เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

กราบอนุโมทนาสาธุ
02 651 9599
092 956 1145

ติดต่อที่ https://lin.ee/23srGai

ติดตามข่าวสารงานบุญ
Official Line มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *