ร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องขวัญใจคนไทย

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ หนังสือที่ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่นประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ แก่คุณใหม่ เจริญปุระ นักร้องและนักแสดงขวัญใจคนไทย ในโอกาสที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) และในฐานะที่คุณใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชน ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เสมอมา โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีธนัท ชัชวาล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดี ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *