วันนี้…วันพระ วันอัฐมีบูชาวันสำคัญทางพุทธศาสนา

น้อมบุญให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันค่ะ
เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน 8 วัน
นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย
ในวันนี้พุทธศาสนิกชนควรได้ตระหนักว่า ชีวิตมนุษย์คืออะไร และเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นของไม่เที่ยง การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคน
ไม่มีใครหนีพ้น จะได้ไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่น

ความจริงเหล่านี้เป็นธรรมดาของมนุษย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงเน้น เป็นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ควรศึกษามีมากมาย
ดังตัวอย่าง เช่น ขันธ์ 5 หลักไตรลักษณ์ และหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาท

#สร้างกุศลแห่งทานบารมี
#ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 232
#วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร
ร่วมตักบาตรเติมบุญ ถวายภัตตาหารรวม จำนวน 694 ชุด ยอดรวมสะสม 75,487 ชุด

เมนูอาหาร
🌟หมี่คลุกลูกชิ้นหมู
🌟ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
🌟ข้าวไข่พะโล้

✨นำไปถวายแด่พระสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อนำส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ตักบาตรเติมบุญ สร้างบุญ เสริมทานบารมี สร้างใจให้เป็นสุข
“การสั่งสมบุญ ย่อมนำความสุขมาให้”

👆 หนึ่งคนให้ หลายคนรับค่ะ
🙏ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

รายนามผู้ร่วมบุญ และรูปภัตตาหาร
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02oziqZX5mrMG1ivZRmHZzNXpz6DyQiJNsViQhV32GJSHycdkbYgBMVx5CPXbeHv78l&id=100064695996394&mibextid=Nif5oz
ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
ขอเชิญตักบาตรเติมบุญ วันพระครั้งต่อไป
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏 🙏 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *